You are here

Otsuka Akio

Researcher's full information

University Management
2008-04 -- 2010-03全学FD委員会委員
2011-10 -- 2016-03ビジネス科学研究科運営委員・ビジネスサイエンス系運営委員委員