You are here

Kako Koichiro

Researcher's full information

University Management
2014-04 -- 2016-03学類教育課程委員会学類教育課程委員
2014-04 -- 2015-03学類グローバル30プログラム運営委員会学類グローバル30運営委員
2014-04 -- 2019-03ヒューマンバイオロジー学位プログラム学位審査委員会学位審査委員
2013-04 -- 2019-03ヒューマンバイオロジー学位プログラム広報委員会広報委員
2006-04 -- 2007-03専攻研究企画委員会委員専攻における大型予算の確保や充足率向上、大学院生のキャリアパス支援について企画・立案に参画する
2006-02 -- 2015-03先端学際領域研究センター特定化学物質等作業主任者センター全体での特定化学物質及び危険物の保安、維持管理、教育訓練