Akiyama Manabu

Researcher's full information

Conference, etc.
 • "Örökség" a mennyei Jeruzsálemben (Jel 21,7)
  AKIYAMA Manabu
  XXV. Biblikus konferencia ("A Biblia és a gazdagság")/2013-08-22--2013-08-24
 • „A püspökség és a Szentírás értelmezése Nagy Szent Gergely műveiben”
  AKIYAMA Manabu
  A Magyar Patrisztikai Társaság XIII. konferenciája („Vallás és hatalom az egyházatyák korában")/2013-06-27--2013-06-29
 • "Istennek a világ iránti szeretete János evangéliumában: a bizánci teológia tükrében"
  AKIYAMA Manabu
  XXIV. Biblikus konferencia ("Jézustól Krisztusig")/2012-08-21--2012-08-23
 • „A Bölcsesség működése a Sirák fiának könyvében"
  AKIYAMA Manabu
  XXIII. Biblikus Konferencia ("Isteni bölcsesség, emberi tapasztalat: Hokma, Szofia")/2011-09-08--2011-09-10
 • „Nagy Szent Bazil Szentírás-értelmezése a szentségek alapján”
  AKIYAMA Manabu
  A Magyar Patrisztikai Társaság XI. konferenciája ("Szentség és Szentlélek az ókeresztény kulturában")/2011-06-30--2011-07-02
 • „A „közösségért saját életet adó Jézus lelke” János Evangéliumában: a bizánci rítusú egyházban való biblikus és liturgikus teológia tükrében”
  AKIYAMA Manabu
  XXII. Biblikus Konferencia ("Testben élünk")/2010-09-09--2010-09-11
 • „Hallgatás és megszólalás Alexandriai Kelemennél”
  AKIYAMA Manabu
  A Magyar Patrisztikai Társaság X. konferenciája ("A Tízparancsolattól a Szeretethimuszig: Etikai tanítás az ókeresztény korban")/2010-06-24--2010-06-26
 • „Szent Pál és az „egyetemes történelem” nézőpontja”
  AKIYAMA Manabu
  XXI. Biblikus Konferencia ("Szent Pál és a pogány irodalom")/2009-09-25--2009-09-27
 • “La “figura” tipologica vera nelle Omelie di Origene su Ezechiele”
  Manabu AKIYAMA
  Colloquium Origenianum Decimum (“Origen as Writer")/2009-08-31--2009-09-04
 • „Szent Pál apostol és a jánosi közösség közötti kapcsolat lehetősége"
  AKIYAMA Manabu
  A Magyar Patrisztikai Társaság IX. konferenciája ("Pál apostol az ókori kereszténységben")/2009-06-25--2009-06-27
 • ビザンティン世界における「知」の共同体的構造─「不断の宇宙論」としての典礼を基点に─
  秋山 学
  中世哲学会第57回大会(2008-11-15)シンポジウム「制度と学知」連動特別報告1およびパネリスト/2008-11-15--2008-11-16
 • „Nagy Szent Bazil liturgiája és a „mindenség megújulása””
  AKIYAMA Manabu
  A Magyar Patrisztikai Társaság VIII. konferenciája ("Orthodoxia es Heterodoxia")/2008-06-26--2008-06-28
 • „Krisztus mint „egyetlen közvetítő” Aranyszájú Szent Jánosnál”
  AKIYAMA Manabu
  A Magyar Patrisztikai Társaság VII. konferenciája ("Aranyszájú Szent János: munkasága, kora és hatása")/2007-06-28--2007-06-30
 • システィーナ礼拝堂をめぐるローマ教皇史の150年(15/16世紀)─典礼と暦を中心に─
  秋山 学
  第31回地中海学会大会シンポジウム「二つのシスティーナ礼拝堂」パネリスト/2007-06-24--2007-06-25
 • „A tüposz Mopszvesztiai Teodórosznál"
  AKIYAMA Manabu
  A Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája ("Az egyház és a Szentírás")/2006-06-29--2006-07-01
 • Görög Patrológia Jelentősége és Lehetősége Japánban: önéletrajzi emlékirat
  AKIYAMA Manabu
  Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán tartott előadás/2005-10-27
 • ビザンティン典礼の形成と本質─ゲルマノスの注解を中心に─
  秋山 学
  地中海学会研究会/2001-04-14
 • 中世地中海世界における西洋古典文献の伝承と受容─ホメロスとウェルギリウスを中心に─
  秋山 学
  平成11年度筑波大学比較・理論文学会12月例会特別講演/1999-12-20
 • 西洋古典の伝承史における予型論的視点の影響について─OdysseaとEclogaIVを中心に─
  秋山 学
  文部省科学研究費補助金特定領域研究(A)118「古典学の再構築」B01「伝承と受容(世界)」班・研究成果報告会/1999-11-27
 • 地中海と書物
  秋山 学
  第22回地中海学会大会シンポジウム・パネリスト/1998-06-28