SATO Yoshiyuki

Researcher's full information

University Management
2015-04 -- 2019-03大学院現代語・現代文化専攻カリキュラム委員
2015-04 -- 2019-03比較文化学類クラス担任
2015-04 -- 2016-03比較文化学類文化創造論コース世話人
2014-04 -- 2015-03比較文化学類カリキュラム・ガイダンス委員、文化創造論コース世話人
2014-04 -- 2015-03比較文化学類学生委員
2013-04 -- 2015-03大学院現代語・現代文化専攻紀要委員
2012-04 -- 2014-03比較文化学類入試委員
2011-04 -- 2012-03大学院現代語・現代文化専攻予算委員
2011-04 -- 2012-03比較文化学類広報委員
2010-04 -- 2011-03比較文化学類キャリア支援委員
more...