Ishizuka Tomoya

Researcher's full information

University Management
2016-04 -- 2017-03化学類3年生クラス担任
2016-04 -- 2017-03学群入学試験実施委員会委員
2015-04 -- 2016-03化学類2年生クラス担任
2014-04 -- 2015-03化学類1年生クラス担任
2013-04 -- 2014-03厚生会理事会理事
2013-04 -- 2014-03化学域運営委員会委員
2012-04 -- 2013-03化学域運営委員会委員