Kobayashi Nobuhiko

Researcher's full information

University Management
2017-04 -- 2018-03附属図書館収書専門委員会委員
2017-04 -- 2018-03数理物質系図書委員会委員長
2015-04 -- 2016-03応用理工学類カリキュラム委員会委員
2015-04 -- 2017-03全学学群教職課程委員会委員
2015-04 -- 2017-03教職課程専門委員会委員
2013-04 -- 2015-03応用理工学類オリエンテーション委員
2013-04 -- 2015-03応用理工学類運営委員会書記
2011-04 -- 2013-03応用理工学類カリキュラム委員会委員
2010-04 -- 2012-03附属図書館運営委員会委員
2010-04 -- 2012-03応用理工学類教育図書委員
more...