Okada Yukihiko

Researcher's full information

University Management
2009-10 -- 2011-03産業技術人材育成支援事業(経済産業省委託事業)「大学院生と企業の実務者等が一堂に学ぶサービス進化システムを先導する人材の育成」プログラム開発リーダー
2008-04 -- 2009-03大学院入試実施委員会経営・政策科学専攻入試実施委員長、システム情報工学研究科入試実施委員
2011-04 -- 2013-03大学院新入生オリエンテーション委員会委員長
2014-12 -- 2016-03社会工学コモンズ検討委員会委員
2013-04 -- 2016-03社会工学類広報委員会委員
2007-04 -- 2008-03大学院総務委員会委員(懇親会企画)
2011-04 -- 2013-03社会工学類広報委員会委員長、理工学群広報委員
2007-04 -- 2008-03社会工学類クラス担任1年3クラス担任
2008-04 -- 2009-03社会工学類クラス担任4年担任
2008-04 -- 2009-03社会工学類学生委員
more...