Sannomiya Shuji

Researcher's full information

University Management
2014-04 -- 2015-03情報科学類学生委員会学生ラウンジの管理・運用担当
2014-04 -- 2015-03情報科学類学務委員会卒研関係ならびに新入生オリエンテーション担当