Kanakubo Toshiyuki

Researcher's full information

University Management
2016-06 -- 2016-12システム情報系調査委員会委員長
2017-04 -- 2018-03システム情報工学研究科入試実施委員委員
2016-04 -- 2017-03中長期的な修繕計画等「インフラ長寿命化計画(行動計画)」検討WG委員
2017-04 -- 2018-03環境・エネルギー専門委員会委員
2015-04 -- 2017-03システム情報系研究倫理委員会副委員長
2015-04 -- 2017-03システム情報系コンプライアンス推進委員会
2014-04 -- 2015-03早期修了プログラム運営委員会副委員長
2014-04 -- 2015-03附属図書館収書専門委員会
2014-04 -- 2015-03附属図書館運営委員会
2014-04 -- 2015-03早期修了プログラム実施委員会副委員長
more...