Matsuda Tetsuya

Researcher's full information

University Management
2019 -- 2019構造エネルギー工学専攻/構造エネルギー工学学位プログラムサブネット委員会委員長
2019 -- 2019構造エネルギー工学専攻大学院セミナー世話人
2019 -- 2020システム情報系部局等情報環境委員会委員
2019 -- 2019工学システム学類PDCA委員会幹事
2018 -- 2020研究戦略室員
2017 -- 2018システム情報工学研究科学務・カリキュラム委員会委員
2017 -- 2019工学システム学類新入生オリエンテーション委員会兼大学説明会担当
2016 -- 2018構造エネルギー工学専攻学務委員会委員
2015 -- 2018工学システム学類総合科目世話人
2015 -- 2017構造エネルギー工学専攻サブネット委員会委員
more...