Nakada Kazuto

Researcher's full information

University Management
2008-04 -- 2011-03生命環境科学研究科生物科学専攻カリキュラム委員会
2011-04 -- 2021-03大学院生命環境科学研究科生物科学専攻入試実施委員会
2012-05 -- 2013-04生物学類入試実施委員委員長
2011-05 -- 2012-04生物学類入試実施委員副委員長
2008-06 -- 2014-03ダーバーシティー推進室(男女共同参画推進室)室員