Kobayashi Makoto

Researcher's full information

Professional activities
2019-09 -- 2020-11日本小型魚類研究会第26回大会 運営委員
2007-04 -- 2017-03文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト・ゼブラフィッシュ 運営委員
2014-04 -- 2015-06Japanese Society of Developmental Biologists第48回大会 準備委員
2014-04 -- 2015-03文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト・ゼブラフィッシュ 運営委員
2010-12 -- 2019-03transTerritory Forum Tsukuba運営
2004-01 -- 2007-12THE JAPANESE BIOCHEMICAL SOCIETYJournal of Biochemistry誌 Advisory Board
2003-04 -- 2005-03つくばバイオ・ゲノム推進会議つくば環境バイオフォーラム委員
1998 -- 2000日本アクアゲノム研究会評議員
2006-04 -- 2007-03中部科学技術センタープロジェクト形成研究会C委員
2002-02 -- 2002-02筑波大学TARAアスペクト交流会
more...