Kobayashi Chie

Researcher's full information

Career history
1999-04 -- 2000-03県西総合病院小児科医師
1998-04 -- 1999-03日立製作所日立総合病院新生児科医師
1997-04 -- 1998-03東京都立墨東病院小児科研修医
1996-05 -- 1997-03筑波大学附属病院医員(研修医)
1996-04 -- 1996-05筑波大学附属病院見学生