Sengoku Yasuo

Researcher's full information

Teaching
2023-10 -- 2024-02Seminar in Swimming Coaching IIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-08Seminar in Swimming Coaching IIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07Basic Physical Education SwimmingUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2023-12Seminar of Coaching by Categories of Sport IIIUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2023-12Seminar in swimming CoachingUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-08Seminar in Teaching, Coaching and Japanese Culture IIUniversity of Tsukuba.
2024-01 -- 2024-02Top CoachingUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-08Research SessionUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2024-02Research SessionUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07Method of Teaching Health and Physical Education(Fitness Exercise)University of Tsukuba.
more...