Yoshida Kenji

Researcher's full information

Teaching
2022-10 -- 2023-02Seminar of Basketball Coaching IUniversity of Tsukuba.
2022-10 -- 2022-12Seminar of Coaching by Categories of Sport IIUniversity of Tsukuba.
2022-10 -- 2022-12Seminar of Basketball Coaching IIUniversity of Tsukuba.
2022-10 -- 2022-12BasketballUniversity of Tsukuba.
2022-12 -- 2023-02Seminar of Coaching by Categories of Sport IUniversity of Tsukuba.
2022-04 -- 2022-06Seminar of Basketball Coaching IUniversity of Tsukuba.
2021-10 -- 2022-02Seminar of Basketball Coaching IUniversity of Tsukuba.
2021-10 -- 2021-12Seminar of Basketball Coaching IIIUniversity of Tsukuba.
2021-10 -- 2021-12Seminar of Basketball Coaching IIUniversity of Tsukuba.
2022-01 -- 2022-02Seminar of Coaching by Categories of Sport IUniversity of Tsukuba.
more...