Hodozuka Toshiaki

Researcher's full information

University Management
2009-04 -- 2010-03入試・カリキュラム委員会委員
2009-04 -- 2010-03体育センター運営委員会委員(芸術専門学群選出)
2010-04 -- 2011-03MC入試委員会委員長
2011-04 -- 2012-03芸術専門学群入試委員会委員長
2011-04 -- 2012-03全学入試実施委員委員(芸術専門学群選出)
2012-04 -- 2013-03T-ACT専門部会委員(芸術専門学群選出)