Fukumitsu Syoshiro

Researcher's full information

University Management
2014 -- 2016広報・情報委員会委員
2012-04 -- 2013-03総合科目編成部会委員
2011-04 -- 2013-03スポーツデイ委員会委員
2011 -- 2013キャリア支援室室員
2011-05 -- 2012-03全学学群教育課程委員会副委員長
2011-04 -- 2012-03総合科目編成部会副部会長
2011 -- 2013芸術系懇親会委員
2010-05 -- 2011-04カリキュラム委員会カリキュラム委員長(芸術)
2008-04 -- 2009-04入試委員会学群入試委員長(芸術)
2007-04 -- 2008-04入試委員会MC入試委員長(芸術)
more...