Arita Yuji

Researcher's full information

Teaching
2023-04 -- 2023-07English for Specialized Subjects BUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2024-02Seminar of Kendo Coaching IIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-08Seminar of Kendo Coaching IIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07Instructional Theory in Teaching BudoUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07Seminar of Kendo Coaching IUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-05Invitation to Arts and SciencesUniversity of Tsukuba.
2024-01 -- 2024-02Seminar of Coaching by Categories of Sport IUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2023-12Teaching of Budo in SchoolUniversity of Tsukuba.
2022-10 -- 2022-12Seminar of Kendo Coaching IIIUniversity of Tsukuba.
2022-04 -- 2022-08Seminar of Kendo Coaching IIUniversity of Tsukuba.
more...