Yu Zhengfei

Researcher's full information

Teaching
2021-12 -- 2022-02Seminar EUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-06Research Workshop for Economics IIUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-06Special Seminar on Economics IIAUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-05Econometrics IIUniversity of Tsukuba.
2022-01 -- 2022-02Econometrics IUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-08Research Project for Economics IIUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-06Seminar on Economics IIUniversity of Tsukuba.
2021-10 -- 2021-12StatisticsUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-05International Studies IIUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-06Special Seminar on Economics BIUniversity of Tsukuba.
more...