Katsuta Hikaru

Researcher's full information

University Management
2022-04 -- 2023-03教育学学位プログラム 次世代学校教育創成 サブプログラム 入試委員会委員
2022-04 -- 2023-03学系論集第47巻1号編集委員会委員
2021-04 -- 2023-03公開講座・広報委員、HP委員会委員
2021-04 -- 2022-03学系論集第46巻編集委員会委員