Yoshida Shigeki

Researcher's full information

University Management
2016-04 -- 2017-03生物資源学類運営委員会委員
2016-04 -- 2017-03アドミッションセンター専門委員会委員
2016-04 -- 2017-03アドミッションセンター運営委員会委員
2015-04 -- 2016-03アドミッションセンター運営委員会委員
2015-04 -- 2016-03アドミッションセンター専門委員会委員
2014-04 -- 2015-03生命産業科学専攻施設・設備関連事項委員会委員
2004-04 -- 2006-03学生担当教員室室員
2004-06 -- 2006-03学生生活支援室宿舎・厚生部会委員
2004-04 -- 2006-03学生後援会紫峰会顧問
2004-07 -- 2005-03平成16年度セーフティープロジェクトプロジェクトメンバー
more...