Saito Yuichi

Researcher's full information

University Management
2022-04 -- 2023-03情報科学類広報委員会大学説明会担当
2022-04 -- 2023-03情報科学類カリキュラム委員会KdB担当
2021-04 -- 2022-03情報科学類クラス担任2年次クラス担任
2021-04 -- 2022-03情報科学類広報委員会大学説明会担当
2021-04 -- 2022-03情報科学類カリキュラム委員会KdB担当
2021-04 -- 2022-03R2Eリスク・レジリエンス工学基礎世話人
2021-04 -- 2022-03R2E達成度評価実施委員会委員
2021-04 -- 2022-03R2E広報委員会オープンキャンパス担当
2021-04 -- 2022-03R2E広報委員会Web担当
2021-04 -- 2022-03R2E学務委員会学務委員長(M2担当)
more...